Chlebodarca

Reklama
Slovensky, 2019, 25 s, Stereo
Produkcia: Shape Production
Réžia: Pavol Čižmár
Kamera: Marek Valovčin
Robil som: kompletná zvuková postprodukcia
VO nahrávanie: Deccatree studio